การออกบูธ
กิจกรรมที่เข้าร่วม

Taiwan Food Kingdom

เราได้รับเชิญจากผลการโหวตของนักศึกษาให้ไปร่วมออกบูธกับกลุ่มสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์PIM ในเทศกาลงาน Taiwan Food Kingdom ทุกปี

ตึกซี.พี. ทาวเวอร์1 สีลม

เราได้รับเชิญให้ไปร่วมออกบูธที่ตึกซี.พี. ทาวเวอร์1 สีลม ยืนหนึ่งเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ