CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ‘DONOYA TOFU’ HOME ธุรกิจสามารถสร้างผลกำไรไปพร้อมๆกับการสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนทำให้สังคมโดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมความยั่งยืนทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการศึกษาไปพร้อมๆกัน

CSR ร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนทำอาหารสุขภาพออนไลน์

ทางเราได้รับเชิญไปร่วมสอนจัดทำอาหารสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้ทางศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจ วิทยาลัยบริการธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเรายินดีสนับสนุนและส่งเสริมการทำอาหารเพื่อสุขภาพโดยนำผลิตภัณฑ์เต้าหู้แต่ละชนิดไปประกอบอาหารให้คณะครูอาจารย์ นักศึกษาได้จัดทำรายการมอบความรู้เป็นสื่อการสอนทำอาหารออนไลน์ผ่าน You Tube

CSR ร่วมบริจาคน้ำเต้าหู้ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร

เราร่วมบริจาคน้ำเต้าหู้ให้กับทีมแพทย์และพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 อยู่ในโรงพยาบาลสิรินธรเราร่วมกับมูลนิธิธรรมกิจไพศาลแจกน้ำเต้าหู้อย่างต่อเนื่องให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนับสนุนทีมแพทย์ให้สุขภาพแข็งแรงในทุกๆวัน

CSR ร่วมโครงการแจกน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เราได้เข้าร่วมถวายน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพแจกจ่ายประชาชนเพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยที่บริเวณท้องสนามหลวง