ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เป็นโรงงานผลิตอาหารที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองทั้งหมดทำมาจากถั่วเหลืองที่ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม วิธีการผลิตแบบโบราณ ทำให้คงความหอมและได้รสชาติกลมกล่อมตามสูตรดั้งเดิม (ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ,ดีต่อสุขภาพ, รสชาติอร่อย) ไม่ใส่สารกันบูด ผงปรุงรสแต่งกลิ่นและสารลดฟอง เพราะเราคำนึงถึงสุขภาพของลูกค้าเป็นอันดับแรก คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงสุขภาพของลูกค้า คือ เป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ DONOYA!

วิสัยทัศน์

เป้าหมายของพวกเรา คือ การเป็นผู้ส่งมอบความสุขและหวังว่าจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนในทุกวัน เพราะวิธีที่แสดงความจริงใจที่สุด คือ การใช้หัวใจในการดูแลสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้คน มีมุมมองที่ถูกต้องในการรับประทานอาหาร และพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี กระฉับกระเฉง