ผลิตภัณฑ์เต้าหู้

เต้าหู้ถั่วเหลืองไม่ตัดแต่งพันธุกรรม NON GMO ผลิตจากถั่วเหลืองปลอดสารเคมี ได้คุณค่าและสารอาหารสูง ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู